185, "iso" => 177, "bez" => 97, "utf8" => array( 196, 133 ) ); $pl_znaczki_kody[2] = array( "win" => 230, "iso" => 230, "bez" => 99, "utf8" => array( 196, 135 ) ); $pl_znaczki_kody[3] = array( "win" => 234, "iso" => 234, "bez" => 101, "utf8" => array( 196, 153 ) ); $pl_znaczki_kody[4] = array( "win" => 179, "iso" => 179, "bez" => 108, "utf8" => array( 197, 130 ) ); $pl_znaczki_kody[5] = array( "win" => 241, "iso" => 241, "bez" => 110, "utf8" => array( 197, 132 ) ); $pl_znaczki_kody[6] = array( "win" => 243, "iso" => 243, "bez" => 111, "utf8" => array( 195, 179 ) ); $pl_znaczki_kody[7] = array( "win" => 156, "iso" => 182, "bez" => 115, "utf8" => array( 197, 155 ) ); $pl_znaczki_kody[8] = array( "win" => 159, "iso" => 188, "bez" => 120, "utf8" => array( 197, 186 ) ); $pl_znaczki_kody[9] = array( "win" => 191, "iso" => 191, "bez" => 122, "utf8" => array( 197, 188 ) ); $pl_znaczki_kody[10] = array( "win" => 165, "iso" => 161, "bez" => 65, "utf8" => array( 196, 132 ) ); $pl_znaczki_kody[11] = array( "win" => 198, "iso" => 198, "bez" => 67, "utf8" => array( 196, 134 ) ); $pl_znaczki_kody[12] = array( "win" => 202, "iso" => 202, "bez" => 69, "utf8" => array( 196, 152 ) ); $pl_znaczki_kody[13] = array( "win" => 163, "iso" => 163, "bez" => 76, "utf8" => array( 197, 129 ) ); $pl_znaczki_kody[14] = array( "win" => 209, "iso" => 209, "bez" => 78, "utf8" => array( 197, 131 ) ); $pl_znaczki_kody[15] = array( "win" => 211, "iso" => 211, "bez" => 79, "utf8" => array( 195, 147 ) ); $pl_znaczki_kody[16] = array( "win" => 140, "iso" => 166, "bez" => 83, "utf8" => array( 197, 154 ) ); $pl_znaczki_kody[17] = array( "win" => 143, "iso" => 172, "bez" => 90, "utf8" => array( 197, 185 ) ); $pl_znaczki_kody[18] = array( "win" => 175, "iso" => 175, "bez" => 90, "utf8" => array( 197, 187 ) ); // tablica ze znakami w postaci stringów $pl_znaczki_str = array(); $i = 1; foreach($pl_znaczki_kody as $key=>$val) { $pl_znaczki_str[ $i++] = array( "win" => chr($val['win']), "iso" => chr($val['iso']), "bez" => chr($val['bez']), "utf8" => chr($val['utf8'][0]).chr($val['utf8'][1]) ); } // tabele translacji $pairs = array( 1, 7, 8, 10, 16, 17 ); // zmiana tylko tych, które się różniš $win2iso_tab = array(); foreach( $pairs as $val) { $win2iso_tab[ $pl_znaczki_str[$val]['win'] ] = $pl_znaczki_str[$val]['iso']; } $iso2win_tab = array(); foreach( $pairs as $val) { $iso2win_tab[ $pl_znaczki_str[$val]['iso'] ] = $pl_znaczki_str[$val]['win']; } $pairs = array( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ); $iso2utf_tab = array(); foreach( $pairs as $val) { $iso2utf_tab[ $pl_znaczki_str[$val]['iso'] ] = $pl_znaczki_str[$val]['utf8']; } $utf2iso_tab = array(); foreach( $pairs as $val) { $utf2iso_tab[ $pl_znaczki_str[$val]['utf8'] ] = $pl_znaczki_str[$val]['iso']; } // i inne w dowolnych kombinacjach function iso2win( $toTranslate ) { global $iso2win_tab; return strtr( $toTranslate, $iso2win_tab ); } function win2iso( $toTranslate ) { global $win2iso_tab; return strtr( $toTranslate, $win2iso_tab ); } function iso2utf( $toTranslate ) { global $iso2utf_tab; return strtr( $toTranslate, $iso2utf_tab ); } function utf2iso( $toTranslate ) { global $utf2iso_tab; return strtr( $toTranslate, $utf2iso_tab ); } ?> Są Gorsi - serwis oficjalny